top of page
Veteran - jeg?

 

§ 3 a - personell, militære og sivile, som har gjort tjeneste av minimum 3 måneders varighet ved Tysklandsbrigadene, Brigaden i Nord-Norge eller Brigade Nord.

 

Paragrafen er hentet fra vedtektene til

Brigadeveteranforbundet. 

 

 

Hvordan bli medlem!

Du kan melde deg inn HER.

Veteraninspektør
 

Oberst Morten Henriksen (t.h.) ble innsatt som sjef for Forsvarets veterantjeneste, den 4. august 2021.

Sjefen for Forsvarets fellestjenester, brigader Arne Opperud, har høye forventninger til den nye veteraninspektøren.

– Forsvarssjefen har vært tydelig på hva han legger i veteranbegrepet og Forsvarets veteraninspektør har hatt særlig oppmerksomhet rundt veteraner fra internasjonale operasjoner. Oppgaven blir nå å ta dette et steg videre, sier Opperud.

Henriksen etterfølger generalmajor Finn Kristian Hannestad, som startet i jobben 1. august 2018.

 

 

Brigadeveteranforbudet

er også på Facebook

 

Kontakt oss

 

400 29 914

Generalsekretær

BRIGADEVETERANFORBUNDET

BRIGADE NORD

Postmottak, Kapellveien 2

9325 BARDUFOSS

​​

EMAIL

post@brigadeveteran.org

Siste nytt
20230418-_DSC0766.jpg
Landsmøtet april 2023

Landsmøtedagene var i perioden 17. til 19. april, hvor selve Landsmøtet var tirsdag 18. april. Landsmøtet ble også i år lagt til Setermoen leir. Dette har flere årsaker. Forbundsstyret har de fleste medlemmene sine i regionen, vi har tilgang til møtefasiliteter og forlegning på Millionbygget, som vi får låne hos Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt (HV-16) i leiren og mulighetene for forpleining i spisemessa i leiren. En fyldig reportasje kan leses i Brigadeavisa 2023 nr 1, sidene 24 til 29.

 

Fakta


- forbundet ble stiftet 18.11.2003

 

- mer enn 700 medlemmer

- elleve lokalforeninger over hele
  landet

20220405øb landsmøte brigadeveteranforbundet 9297.jpg
Landsmøtet april 2022

Endelig kunne forbundet avholde et tradisjonelt landsmøte på Setermoen, med tilreisende delegater og øvrige gjester. Landsmøtedagene var 4. til 7. april, med foredrag, omvisning, museumsbesøk, selve landsmøtet 6. april, mye sosialt og en utsøkt landsmøtemiddag. I tillegg valgte vi å strømme landsmøtet til Facebook, slik at øvrige medlemmer og lokalforeningsstyrer kunne "ta del i" møtet.

 

20210908øb landsmøte 2021 bvf 1-1.jpg
0Q3A0132.jpg
Landsmøtet september 2021

Daværende president Asgeir Nikolaisen åpnet landsmøtet som tradisjonen tro ble avholdt i Millionbygget på Setermoen. Møtet var utsatt fra april da man håpet å kunne gjennomføre et tradisjonelt landsmøte med tilreisende delegater, men koronasituasjonen tillot ikke dette. Dermed var det forbundsstyret, og lederen av Stor-Oslo brigadeveteranforening som fysisk var til stede. Møtet ble derfor strømmet (streamet) og delegatene deltok via Zoom.

 

Julegløgg desember 2019

Den tradisjonelle julegløggen ble tradisjonen tro avviklet i "Brig KO", ledelsesbygget til Brigade Nord i Heggelia torsdag 5. desember. Julegrøt, spekemat, kake og kaffe, i tillegg til utnevnelser som æresbrigadeveteran og tildeling av Brigadeveteranforbundets hederstegn, stod blant annet på menyen.

 

landsm%C3%B8tet_2019_edited.jpg
Landsmøtet 2019

På den historiske datoen 9. april, ble årets landsmøte avholdt på Setermoen i Hålogaland heimevernsdistrikt nr 16 sine lokaliteter, det såkalte Millionbygget.

De tilreisende delegatene fra våre lokalforeninger, samt noen av gjestene ankom mandag 8. april, de fleste over Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Sjef Brigade Nord, brigadér Lars S. Lervik, tok seg tida i en travel hverdag til å holde et foredrag om brigaden, hvor han snakket om status, nye kapasiteter som kampluftvern, og vinterøvelsen i Sverige. Samme kveld hadde vi fått til et besøk med orientering og omvisning ved Viken senter - en landsdekkende behandlingsinstitusjon for psykiske lidelser, som ligger noen kilometer sør for Setermoen. Tirsdag 9. april, selve landsmøtedagen, ble markert på en verdig måte, både under åpningen ved presidenten, samt besøk på Troms forsvarsmusum på ettermiddagen. Til lunsj kom det flere gjester som deltok i programmet videre for dagen. Senere samme kveld ble det tradisjonen tro landsmøtemiddag med inviterte gjester.

20171103minnedag.jpg
Forsvarets minnedag november 2018

 

Tradisjonen tro markeres Forsvarets minnedag første søndag i november.

Siden 2007 har Forsvarets hedret de som har ofret liv og helse i tjeneste i eller utenfor Norge, da Forsvarets minnedag ble innført.

Forsvarets avdelinger gjennomfører ulike markeringer fredagen i forkant, 2. november. På Bardufoss vil hovedmarkeringen skje ved veteranmonumentet Touchpoint kl. 10:00.

Her vil den nye stabssjefen i Hærstaben, brigadér Frode Ommundsen, holde minnetale. Feltprest Elisabeth Løvlien vil gjennomføre bønn på linjen. Hærens musikkorps stiller med signalist. En mindre æresavdeling vil stille ved veteranmonumentet.

Alle veteraner, pårørende og andre, inviteres til å ta del i arrangementene i forbindelse med Forsvarets minnedag.

Søndag 4. november vil det holdes en minnegudstjeneste i Heggelia kapell.

Årets markering vil nok bære preg av at store deler av Hærens personell deltar på øvelse Trident Juncture.

Forsvaret har på ulike måter hedret dem som ofret liv og helse i tjeneste i og utenfor Norge under siste verdenskrig. I årene etter krigen har listen over omkomne og skadde i Forsvarets tjeneste under operasjoner og øving, stadig blitt lengre.

Dagen skal være en markering overfor pårørende og kolleger, herunder en utstrakt hånd til alle som bærer arr på kropp og sinn, som et resultat av tjeneste i Forsvaret, i utlandet eller her hjemme.

Forsvarets hovedmarkering skjer søndag 4. november i minnelunden på Akerhus festning og med minnegudstjeneste i Akershus slottskirke.

Brigade Nord markerte sine første
65 år - august 2018!

 

Brigade Nord hadde lagt opp til en enkel markering av denne historiske begivenheten. Markeringen foregikk på Setermoen i uke 35, tirsdag 28. og onsdag 29. august. Det legges opp til besøk i de ulike garnisonene, hvor brigaden hadde/har avdelinger.

Ny brigadesjef juni 2018

 

Brigader Lars Sivert Lervik fikk drømmejobben sin, når han den 26. juni tok over som sjef Brigade Nord. 

Landsmøtet mai 2018

 

Torsdag 3. mai ble Brigadeveteranforbundets landsmøte for 2018 avholdt på Setermoen med 13 delegater, fire styremedlemmer, valgkomitéen, forbundets revisor, i tillegg til noen observatører. Asgeir Nikolaisen ble valgt som ny president for perioden 2018-2020. Bildet viser deltakerne under landsmøtemiddagen. General Dagfinn Danielsen, tidligere brigadesjef Eldar Berli og fungerende brigadesjef Ole Kristian Karlsen var noen av de inviterte gjestene.

bottom of page