top of page

Om oss

Brigadeveteranforbundet, er en landsomfattende organisasjon som har som formål å samle tidligere soldater, sivilt ansatte,
befal og som har tjenestegjort i Tysklandsbrigadene, Brigaden i Nord-Norge eller dagens Brigade Nord. Forbundet har for tiden elleve lokalavdelinger over hele landet, og mer enn 700 medlemmer.
%C3%98velse_tidlig_50-tall__1_edited.jpg
bottom of page