Om oss

Brigadeveteranforbundet, er en landsomfattende organisasjon som har som formål å samle tidligere soldater, sivilt ansatte,
befal og som har tjenestegjort i Tysklandsbrigadene, Brigaden i Nord-Norge eller dagens Brigade Nord. Forbundet har for tiden elleve lokalavdelinger over hele landet, og mer enn 700 medlemmer.

 

 

Forbundsstyret

Asgeir Nikolaisen

President (2018-2020)

Asgeir ble valgt som president for to år under landsmøtet 2018. Han har også tidligere innehatt vervet, i perioden 2012-2014. Han er våpenteknisk befal, har hatt mange ulike stillinger i Forsvaret samt flere sentrale tillitsverv, både i befalsorganisasjoner og andre. Asgeir har det meste av tjenestetiden i nord. Like før jul 2017 leverte han inn uniformen for godt.

icerock@online.no

Ole Kvien Vorhaug

Visepresident (2019-2021)

Ole ble valgt som ny visepresident på landsmøtet 2019. Han etterfølger Arne Wærum i dette vervet. Ole har mange år bak seg som offiser ved Brigaden i Nord-Norge, i Luftforsvaret, og Heimevernet.

ole.vorhaug@gmail.com

Bjørnar Nicolaisen

Historisk rådgiver/representant for direktemedlemmer

Vår historiske rådgiver er fra Sørreisa og har mer enn 40 års tjeneste som offiser i Luftforsvaret. Har kontor hos staben til Brigade Nord, og er forbundets "daglige leder" med to kontordager i uka.

bjonico@gmail.com

Øivind Baardsen

Redaktør Brigadeavisa (2005-2021) - sekretær

Øivind er fra Setermoen og det ble nok avgjørende for hans yrkesvalg. Han har vært både velferdsoffiser, personelloffiser, troppsjef i både transport-tropp og i luftverntropp (RB70). Han jobber i dag som presse- og informasjonsbefal i Hæren.

Øivind overtok som sekretær i 2005 og har siden hatt dette vervet. I tillegg har han vært redaksjonsmedlem i Brigadeavisa, og overtok som redaktør i 2017.

redaktor@brigadeveteran.org

Knut Bakke

Kasserer (2014-2020)

Knut har vært forbundets kasserer siden 2014 og jobber til daglig i Sanitetsbataljonen i Brigade Nord. Han er opprinnelig teknisk befal og bor i Bardu.

kbakke@mil.no

Inge Tore Ludvigsen

Styremedlem/medlemsrekruttering (2004-2020)

Inge Tore har vært med i forbundet siden opprettelsen i 2003, og ble valgt inn som styremedlem allerede på det første ordentlige landsmøtet i 2004. Et verv han har hatt siden! Han var vognfører i Artilleriet på Setermoen i førstegangstjenesten og har senere vært maskinist på store gasstankere og reist på de fleste verdenshav.

ludvigseninge@gmail.com

Lars Johan Hellefossmo

Styremedlem (2015-2021)

Lars Johan er sauebonde og bor i Salangen kommune. Han gjorde tjeneste som luftvernartillerist i LLA-batteriet på Bardufoss. Han har vært styremedlem siden 2015.

Arild Thobiassen

Styremedlem (2018-2020)

Arild var den første brigadesjefen i nye Brigade Nord, fra 2009. han har en lang militær karriere bak seg, både fra inn- og utland. Thobiassen er fra Gryllefjord på Senja, men bor i dag i Bardu.

ar-thob@online.no

Tommy Sarnes

Varamedlem 1 (2018-2020)

Tommy tjenestegjorde som vognfører/sambandsmann på brigadesjef Arne Prans beltevogn i førstegangstjenesten. I dag jobber Tommy i Forsvarsbygg som senioringeniør.

tommy@sarnes.no

Hildur Sæther

​ Varamedlem 2 (2019-2021)

Hildur er æresbrigadeveteran og har i en "kvinns-alder" vært lotte. Han har deltatt på en mengde NATO-øvelser, brigadeøvelser og heimevernsøvelser. Hun har vært leder i både Akershus og Troms lottekrets, og vært varamedlem i landsstyret.

Please reload

%C3%98velse_tidlig_50-tall__1_edited.jpg