top of page

Team Members

Ole Kristian Karlsen

Ole Kristian Karlsen

President

Pensjonert oberst og artillerist med en lang militær karriere. Ble valgt som president i 2023.

Lars Johan Hellefossmo

Lars Johan Hellefossmo

Styremedlem

Lars Johan er sauebonde og bor i Salangen kommune. Han gjorde tjeneste som luftvernartillerist i LLA-batteriet på Bardufoss. Han har vært styremedlem siden 2015.

Hildur Johanna Sæther

Hildur Johanna Sæther

Varamedlem 1

Hildur er æresbrigadeveteran og har i en "kvinns-alder" vært lotte. Han har deltatt på en mengde NATO-øvelser, brigadeøvelser og heimevernsøvelser. Hun har vært leder i både Akershus og Troms lottekrets, og vært varamedlem i forbundsstyret. Ble valgt inn som varamedlem i 2019. Bor i Lavangen.

Øivind Baardsen

Øivind Baardsen

Forbundssekretær og redaktør

Tidligere yrkesoffiser - avsluttet tjenesten som stabssersjant i Hærstaben. Har jobbet med personellforvaltning, velferdstjeneste, luftvern, transport og presse- og informasjonsarbeid. Har vært sekretær siden 2005.

Asgeir Nikolaisen

Asgeir Nikolaisen

Visepresident

Ble valgt som visepresident i 2023. Har tidligere vært president i to perioder.

Stein Anton Juul

Stein Anton Juul

Styremedlem

Tidligere yrkesoffiser. I tillegg til brigadetjeneste har han mange kontingenter i internasjonal tjeneste. Bor i Kristiansand.

Gunnheid Eidissen Berg

Gunnheid Eidissen Berg

Varamedlem 2

Tidligere yrkesoffiser. Jobbet mange år med sanitetstjeneste. Innvalgt som vara i 2021.

Bjørnar Nicolaisen

Bjørnar Nicolaisen

Generalsekretær

Pensjonert yrkesoffiser fra Luftforsvaret. Nicolaisen er forbundets "daglige leder" og har to kontordager i uka.

Jardar E. Gjørv

Jardar E. Gjørv

Styremedlem

Tidligere yrkesoffiser. Avsluttet sin karriere i Hærstaben på Bardufoss. Er også leder i Tromsø brigadeveteranforening. Ble innvalgt i forbundsstyret i 2021.

Knut Bakke

Knut Bakke

Kasserer

Yrkesbefal og jobber i dag i Sanitetsbataljonen i Brigade Nord. Har vært forbundets kasserer siden 2014.

bottom of page