Våre elleve lokalforeninger

Brigadeveteranforbundet har elleve lokalforeninger spredt over hele landet.
Hovedaktiviteten i veteranforbundet skjer i lokalforeningene.
Det jobbes for å starte flere nye lokalforeninger.
Mer enn 160 medlemmer er også tilknyttet Brigadeveteranforbundet som direktemedlemmer.
Hedmark

 

Lokalavdelingen har vært med i forbundet helt siden starten, og har i dag omtrent 40 medlemmer.

 

Leder er Bjørn Andreassen

Kvartsveien 9

2322 Ridabu

B50andreassen@gmail.com, 930 21 613

Hordaland

 

Er en av forbundets mest aktive lokalforeninger. Håkon Tvedt ledet i mange år denne avdelingen på Vestlandet som gjennomfører 6-8 styremøter i året. Foreningen arrangerer fjellturer, "blåturer" og temakvelder med krigs- eller lokalhistorie, og har også eget julebord.

 

Avdelingen har tilgang til Kronstad hovedgård i Bergen, for mange av sine aktiviteter. Medlemsmassen er omtrent 100 i dag.

 

Leder: Svein J. Sandal

Strandgatan 195

5004 BERGEN

930 08 715

sveinjohansandal@gmail.com

 

Lokalavdelingens egen nettside

 

Midt-Troms

 

Avdelingen er den største lokalforeningen med 150 medlemmer, og har naturlig nok en geografisk tilknytning til brigadeområdet.

 

Leder: Tommy Sarnes

Trollvikveien 367 A

9300 FINNSNES

911 19 521

tommy@sarnes.no

 

Nordmøre

​Er en av våre yngste lokalavdelinger. Foreningens leder er Olav Jostein Holten.

 

Leder: Olav Jostein Holten

Bøverdalsvegen 1469

6644 BEVERFJORD

telefon 465 16 449

Nord-Trøndelag

Er er stor og aktiv gjeng som har store deler av sin aktivitet i Rinnleiret militærleir i Verdal. Her har avdelingen etablert en utstilling som viser noe av historien til brigaden. Foreningen har om lag 80 medlemmer.

 

Leder: Erling Valbekmo
Kalv Arnesonsgt. 6

7654 VERDAL

995 20 133

Ringerike

Den nyeste lokalforeningen i forbundet ble formelt etablert senhøstes i 2019, men mange av våre medlemmer på Ringerike, har helt siden 2004 hatt månedlige møter med variert innhold.

 

Leder inertimstyret: Leif-Harald Olsen

Bønsnestangen 6, 3530 Røyse 

922 60 161

leif-harald@hotmail.com 

Stor-Oslo

Foreningen har et stort potensiale i medlemstilfang, da den har tilhold i selve hovedstaden. I dag teller foreningen om lag 80 medlemmer.

 

Leder: Dagfinn Peder Danielsen

Dyrløkkeveien 2 K

1448 Drøbak

906 05 729

da-dani@online.no

Sørlandet

​Er en av forbundets eldste lokalavdelinger. Det nye styret har fått fart i foreningen og har i det siste rekruttert flere nye medlemmer.

 

Leder: Jørn Kildedal

Furulia 6

4622 KRISTIANSAND S

990 45 612

jorn.kildedal@getmail.no

 

Lokalforeningen har etablert

egen nettside.

Torghatten

Dette er en av vår nyere brigadeveteranforeninger, og holder til sånn "midt-i-landet". Foreningen prioriterer å rekruttere nye medlemmer.

 

Leder: Jørn Georg Johansen

Blomstervikveien 5

8907 BRØNNØYSUND

900 26 615

joernjohansen@hotmail.com

Tromsø

Dette er også en relativt nystartet brigadeveteranforening i Norges Paris. Jobber med rekruttering av medlemmer.

 

Leder: Jardar Gjørv

Kapteinveien 22

9014 TROMSØ

400 29 891

jagjorv@hotmail.com

Østfold

Brigadeveteranforeningen har drøyt 50 medlemmer og har flere aktiviteter for medlemmene gjennom året.

 

Leder: Arild Norum

Frøyas vei 18

1782 HALDEN

915 93 773

norum.arild62@gmail.com

Lokalforeningen er også på Facebook