top of page

Våre elleve lokalforeninger

Brigadeveteranforbundet har elleve lokalforeninger spredt over hele landet.
Hovedaktiviteten i veteranforbundet skjer i lokalforeningene.
Det jobbes for å starte flere nye lokalforeninger.
Mer enn 130 medlemmer er også tilknyttet Brigadeveteranforbundet som direktemedlemmer.
Hordaland

 

Er en av forbundets mest aktive lokalforeninger. Håkon Tvedt ledet i mange år denne avdelingen på Vestlandet som gjennomfører 6-8 styremøter i året. Foreningen arrangerer fjellturer, "blåturer" og temakvelder med krigs- eller lokalhistorie, og har også eget julebord.

 

Avdelingen har tilgang til Kronstad hovedgård i Bergen, for mange av sine aktiviteter. Medlemsmassen er omtrent 80 i dag.

 

Leder: Einar Drageland

Einerhaugen 18 B, 5141 Fyllingsdalen
958 70 544, ein.drag@gmail.com

 

Lokalavdelingens egen nettside

 

Midt-Troms

 

Avdelingen er den største lokalforeningen med nesten 150 medlemmer, og har naturlig nok en geografisk tilknytning til brigadeområdet hvor Brigaden i Nord-Norge hadde sitt virke.

 

Leder: Tommy Sarnes

Trollvikveien 367 A

9300 FINNSNES

911 19 521

tommy@sarnes.no

 

Nordmøre

Vår lokale brigadeveteranforening på Nord-Vestlandet. Foreningens mangeårige leder er Olav Jostein Holten.

 

Leder: Olav Jostein Holten

Bøverdalsvegen 1469

6644 BEVERFJORD

telefon 465 16 449

Nord-Trøndelag

Er er stor og aktiv gjeng som har store deler av sin aktivitet i Rinnleiret militærleir i Verdal. Her har avdelingen etablert en utstilling som viser noe av historien til brigaden. Foreningen har om lag 70 medlemmer.

 

Leder: Hallvar Morten Klæth,
Dalbygdveien 234, 7730 Beitstad

913 29 193

hallvar.morten.klæth@gmail.com

Ringerike

En av de nyere lokalforeningene i forbundet ble formelt etablert senhøstes i 2019, men mange av våre medlemmer på Ringerike, har helt siden 2004 hatt månedlige møter med variert innhold.

 

Leder: Leif-Harald Olsen

Bønsnestangen 6, 3530 Røyse 

922 60 161

leif-harald@hotmail.com 

Stor-Oslo

Foreningen har et stort potensial i medlemstilfang, da den har tilhold i hovedstaden. I dag teller foreningen om lag 110 medlemmer. Gjennomfører ulike aktiviteter, blant annet pub-kvelder.

 

Leder: Dagfinn Peder Danielsen

Dyrløkkeveien 2 K

1448 Drøbak

906 05 729

da-dani@online.no

Sørlandet

​Er en av forbundets eldste lokalavdelinger. Foreningen har etablert et samabeid med Kristiansand militære samfunn (KMS).

 

Leder: Jørn Kildedal

Furulia 6F, 4622 Kristiansand S

990 45 612, jorn.kildedal@wemail.no

 

Lokalforeningen har etablert egen nettside.

Torghatten

Dette er en av vår nyere brigadeveteranforeninger, og holder til sånn "midt-i-landet". Foreningen prioriterer å rekruttere nye medlemmer.

 

Leder: Jørn Georg Johansen

Blomstervikveien 5

8907 BRØNNØYSUND

900 26 615

joernjohansen@hotmail.com

Tromsø

Dette er også en relativt nystartet brigadeveteranforening i Nordens Paris. Jobber med rekruttering av medlemmer.

 

Leder: Jardar Gjørv

Kapteinveien 22

9014 TROMSØ

400 29 891

jagjorv@hotmail.com

Tromsø

Dette er også en relativt nystartet brigadeveteranforening i Nordens Paris. Jobber med rekruttering av medlemmer.

 

Leder: Jardar Gjørv

Kapteinveien 22

9014 TROMSØ

400 29 891

jagjorv@hotmail.com

Trondheim

Dette er den nyeste brigadeveteranforeningen i forbundet. Fokuserer på rekruttering av medlemmer.

 

Leder: Christian Fredrik Reese Withbro

Rydningen 19B, 7027 Trondheim

406 12 610

christwithbro@gmail.com   

Østfold

Brigadeveteranforeningen har drøyt 50 medlemmer og har flere aktiviteter for medlemmene gjennom året.

 

Leder: Arild Norum

Frøyas vei 18

1782 HALDEN

915 93 773

norum.arild62@gmail.com

Lokalforeningen er også på Facebook

bottom of page